Joi, Martie 23, 2023
   
Text Size
VIZIUNEA Colegiului Economic “Ion Ghica” BACĂU

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău va fi instituţia în care elevii vor descoperi şi îşi vor dezvolta aptitudinile. Aici se va încuraja competiţia şi performanţa, se va forma gândirea critică şi vom oferi şanse reale de orientare a carierei.

Politica educaţională promovată de noi va permite transformarea Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacău într-o şcoală recunoscută pe plan naţional şi european pentru managementul performant, pentru climatul organizaţional oferit, pentru finalitatea pregătirii profesionale în domeniul profilelor existente, ca o premisă de îmbogăţire economică şi culturală a comunităţii locale şi naţionale.

Anunturi

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților din Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău este 60% din totalul celor 131 angajați.

Evenimente

Date contact

Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacau

str. 9 Mai nr. 104, Tel. 0234 510 435, colegiul_ec_bc@yahoo.com

Login Form